Sök
Filters
Close

Gyttorp Jakt/Cartridge

Gyttorp Jakt

Gyttorp Jakt grundades som Småländska Vapenaffären redan 1925 och har alltsedan dess byggt upp kunskap om vapen och jaktprodukter.

Lars-Olof Swanteson tog 1957 över ansvaret för företaget från sin far Swante Johansson, legendarisk vapenhandlaren och grundaren av Småländska Vapen. 1960 resulterade den utvidgade verksamheten i nya lokaler för butik, lager och kontor och genom vidare uteckling blev den småländska vapenaffären känd och anlitad långt utanför landskapets gränser.

Ännu saknades en vapenverkstad men snart föddes idén att bygga en inomhusskjutbana under jord med tillhörande verkstad för bl a reparation av kikarsikten. Det nya vapenhuset invigdes 1972 och gav jägaren möjlighet att skjuta in sina jaktvapen i lugn och ro, oberoende av väder och ljusförhållanden. Nedsprängt i berget under huset finns en 90 meter lång skjuttunnel för kula och en 35 meter lång för kontroll av hagelgevär.

Småländska Vapen med de svenska generalagenturerna för bl a Leupold kikarsikten, Krieghoff jakt- och sportskyttevapen, Browning vapen, Walther sportskyttevapen och Nosler kulor förvärvades 2004 av HDF Gyttorp Jakt i Halmstad. 2006 skedde en sammanslagning av HDF Gyttorp Jakt med Gyttorp Cartridge Company. I med detta förvärv skapades ett av Nordens starkaste varumärken inom jakt: Gyttorp AB. Företagets huvudkontor finns i Karlskoga. 

Gyttorp Cartridge

Den industriella patrontillverkningen i Gyttorp startade 1908, dessförinnan hade handladdning pågått under ett 10-tal år. Företaget hade även egen krut-, hagel- och hylstillverkning. Anläggningen var i drift fram till 1970 då en ny modern fabrik invigdes. Den nya fabriken producerade årligen 55 miljoner patroner med egen tillverkning av hagel, hylsor och förladdningar. 1978 beslöts att begränsa produktionen till enbart jaktpatroner. 

1981 övertogs verksamheten av tre anställda och företaget GAFAB skapades. Inriktningen mot jaktpatroner bibehölls med en årsproduktionen av 5-6 miljoner patroner. 1993 beslöts att öka produktionsvolymen till 20 miljoner patroner inkluderande även sportpatroner av hög kvalitet. Produktionen flyttades till nya lokaler i Nora. 1999 togs nästa stora steg i och med fusionering med Super Star Cartridge Company, varvid produktionen utökades till 40 miljoner patroner per år. 2003 närmade sig årsproduktionen 50 miljoner patroner i en fabrik med nio laddlinjer och tio anställda. 

2004 introduceras patronen Thunder Gold T4 - en milstolpe inom tillverkningen av stålhagelpatroner. Thunder Gold innehåller ’Gyttorp Goldwad’, ’Diamond Grade stålhagel’ och förstklassigt Bofors T-krut.

I och med en sammanslagning av företaget 2006 med det tidigare HDF Gyttorp Jakt skapades ett av Nordens starkaste varumärken inom jakt: Gyttorp AB. Företagets huvudkontor finns i Karlskoga.